tumblr hit tracking tool
Aktuella inlägg
25 July | Löpen Om oss Kontakt
Vellinges första vård- och omsorgsambassadörer inspirerar unga till yrket
Roy Sundvall 34 Marknad- och kommunikationschef, Forenade Care
Nytt samverkansinitiativ inom automation
Christina Axelsson 17 Kommunikatör, Högskolan väst

Forskning

Sanningar om alkohol

Av Fred Nyberg 2023-05-30
Alkohol kan vålla stora problem.
1-2 glas vin om dagen ger svensken c:a ett år längre liv men vill vi ha detta extra år?. Det frågar sig Fred Nyberg, Professor i beroendeforskning och koordinator för U-FOLD.

Häromdagen rapporterades i media att de som regelbundet dricker små mängder alkohol lever i snitt över ett år längre än de som aldrig druckit alkohol. Så summerade några forskare vid Karolinska institutet en studie med nära 68 000 svenskar.

Det framgick inte av studien vad detta extra år innebar i fråga om livskvalitet. Frågan om nyttan av små mängder alkohol och hur lätt eller svårt det kan vara att hålla sig till den måttliga nivån har varit ett ämne för både forskning och mediala spekulationer.

Förlänger livet

Den nu aktuella studien indikerar att begränsad konsumtion förlänger livet med c:a ett år. ”Att dricka lite förlänger inte livet” sa en känd svensk alkoholforskare till en Södertäljetidning strax före jul. ”När alkoholen blir mindre dramatisk så blir det fler som faller offer för ett beroende. Den som vill dricka, men dricka lagom, ska hålla sig till tämligen små mängder”.

I januari, 2012 kunde vi läsa i dagstidningarna att ”Två öl eller två glas vin i veckan ökar risken för missfall med 50 procent. Vid fyra glas fördubblas den”. Detta var ett konstaterande av forskare vid Köpenhamns universitet efter att ha studerat 92 000 danska kvinnor och uppgifter om deras alkoholkonsumtion under graviditeten.

I november samma år publicerade forskare vid Stockholms universitet en artikel om att redan små mängder alkohol (ett glas vin eller en öl om dagen) misstänks kunna öka risken för cancer. De visade i en djurexperimentell modell att låga halter av alkohol kan ge skador på arvsmassan.

Skadligt i kombination med läkemedel

I november förra året publicerades en studie som visade att det behövs ganska små mängder alkohol tillsammans med ordinerad dos paracetamol (Alvedon®) för att njurarna ska skadas.

Nyligen har forskare vid Tel Avivs universitet upptäckt att alkohol påverkar telomerer - de linjära kromosomernas ändar. Telomererna blir kortare ju äldre en person blir och till slut dör de. Man visade att t ex koffein bidrar till att påskynda den processen, medan alkohol förlänger livslängden.

Summerar man de ovan nämnda forskningsresultaten kan man konstatera att allt är relativt, dvs det beror på. Samtliga studierna kan säkerligen sägas vara vederhäftiga med avseende på den faktor man undersökt men samtidigt kan man konstatera att det som kan vara positivt ur en synvinkel kan vara negativt och till och med förödande ur en annan.

När det gäller huvudbudskapet i den först nämnda, nu aktuella studien, så behöver man inte tvivla på att resultaten att små mängder alkohol kan ge individen ett extra år, bl a genom att rensa kärlen och skjuta upp hjärtinfarkten.

Å andra sidan vet man att kontinuerligt alkoholintag i inte alltför stora mängder accelererar åldrandet, dvs hjärnans signalssystem degenererar snabbare. En förlängning av livet kan alltså för vissa individer innebära att man förstärker garantin att få smaka på demensen.

Livslängden central

Det är intressant att notera att man gör mycket för att förlänga livet och får man fram ett forskningsresultat som pekar att det är möjligt så blir man väldigt upplivad. Men minst lika viktigt är ju vad den förlängda tiden har för kvalitet.

Innebär den att man får ett extra år i en komplicerad långvård eller att man får ett år i den totala dimman. För ett visst antal år sedan talade man om lunginflammationen som ”den gamles vän” för den bidrog till att förkorta lidandet.

Att små mängder alkohol för en stor population medför en ett kulturellt inslag med livshöjande effekter kan heller inte motsägas men samtidigt är det inte okänt att för många individer är det nära till hands att måttlighetsdrickandet ganska snart övergår till ett måttlighetssupande och värre än så. Framförallt måste man ta hänsyn till de yngre.

För tonåringar med en ännu inte fullmognad hjärna kan redan små mängder av alkohol (de som rekommenderas för förlängd livslängd) känsliggöra hjärna för omåttlighet för såväl drycken som andra beroendeframkallande medel.

Om de unga tar denna nya forskning som en signal att det nu är fritt fram att dricka kan de riskera att gå in i den grupp som aldrig skulle få plats bland de 68000. De kan ha blivit diskvalificerade som måttlighetskonsumenter redan innan de nått medelåldern.

För den som självdoserar ett narkotiskt preparat är det väldigt lätt att utveckla tolerans och ganska snart är man inne i missbrukardoser och riskerar ett beroende. Det är precis likadant med alkoholen

Måttlighetsprincipen

Kom de unga måttlighetsdrickarna som blev ”måttlighetssupare”, eller de som fick cancer eller barnen till de mödrar som drack måttligt under graviditeten med bland de 68000? Förmodligen kunde de inte rymmas inom uppställda inklusions-kriterier.

Häromdagen blev jag tillfrågad av en ung journalist om marijuana. Han påstod att han läst någonstans att den aktiva substansen i marijuana, dvs THC, i låga doser kan stimulera nybildning av nervceller. Jag talade om för honom att det är sant och det är bl a därför man kan använda THC-innehållande preparat i medicinskt syfte, för behandling av t ex MS.

Men, tillade jag, då måste man ha god kontroll på den mängd man sätter i sig. För den som självdoserar ett narkotiskt preparat är det väldigt lätt att utveckla tolerans och ganska snart är man inne i missbrukardoser och riskerar ett beroende. Det är precis likadant med alkoholen.

Avståndet av vikt

När man promenerar längs en kaj utan räcke vet man att man kan avsevärt minska risken att ramla i om man har tillräckligt avstånd till kanten. Går man nära kan man ha lika fast mark under fötterna men risken att ett felsteg skulle leda till ett fall ned i vattnet ökar. Är det ett barn som går längs kajen kan risken vara större. Om påvisade positiva effekter av alkohol leder till att unga förlorar respekten för drycken så är man i samma situation.

När man ur en synvinkel hittar något positivt med beroendeframkallande droger (många används ju i medicinen) får man aldrig glömma helhetsperspektivet. Och det gäller även det mer eller mindre värdefulla extraår som små mängder alkohol tycks kunna medföra.