tumblr hit tracking tool
Recommended
3 March | Headline About Contact
Merus Power receives 20-million-euro order
Jonna Kannosto 19 Director, Marketing & Communications, Merus Power
Nanophotonics "shrinks the light"
Lars Thylen 17 Professor, Institution biochemistry, school of biotechnology
Coca-Cola deepens climate cooperation
Marie von Satzger 37 Senior Manager Communications, Coca-Cola European Partners AB

Ekonomi

Renare vatten genom plaståtervinning

By Lennart Holm 2023-03-03
Volymerna av plast som kommer från blandade hushållsavfall ökar vilket ger allt större problem.
Axolot Solutions etablerar nytt fokusområde. Bekämpar allvarligt och växande globalt miljöproblem.

Plastföroreningar och mikroplaster är ett allvarligt och växande globalt miljöproblem. EU har beslutat att återvinningsgraden av plast måste öka drastiskt vilket kräver att tekniken för att möjliggöra storskalig recirkulation av plast måste utvecklas betydligt. Ett avgörande problem vid återvinning av plast är alla de föroreningar som finns i returplasten som samlas in.

Går åt stora mängder vatten

För att rena och desinficera returplast så måste den tvättas och då går det åt stora mängder vatten som måste renas och desinficeras. Vid utvärderingar har det visat sig att Axolots teknik för vattenrening, AxoPur®, kan erbjuda en unikt effektiv rening och desinfektion av processvatten för plaståtervinning. Marknadspotentialen är mycket stor och växande, varför Axolot nu beslutat sig för att etablera plaståtervinning som ett nytt fokusområde.

Intresset för AxoPur ökar nu snabbt inom återvinningsindustrin

Plastföroreningar är ett allvarligt och växande miljöproblem globalt. Mikroplaster återfinns överallt i naturen och har till exempel påvisats i mänskligt blod. EU har satt upp ett mål att återvinna 55 procent av allt förpackningsmaterial i plast år 2030, en enorm utmaning. I Sverige, som har högre återvinningsgrad än de flesta länder, återvinner vi idag bara 8-10 procent av all plast samtidigt som användningen av plast fortsätter att öka. ​En stor del av den insamlade plasten går dessutom till förbränning vilket resulterar i utsläpp av koldioxid.

Antalet aktörer ökar

Antalet aktörer och anläggningar som samlar in plast för återanvändning ökar snabbt i hela Europa. I takt med att andelen plast som samlas in för återvinning ökar så kommer kvaliteten att försämras. Volymerna av plast som kommer från blandade hushållsavfall ökar vilket ger allt större problem med föroreningar i form av matrester och smuts som kommer in med plasten till återvinningsanläggningarna. Bakterier, virus och mögelsporer frodas i returplasten som kommer in till återvinningsanläggningarna vilket skapar mycket stora problem med lukt och hygien, såväl under återvinningsprocessen som i den produkt som går ut för att användas till nya förpackningar och annat. De tvätt- och reningsprocesser som används idag för att rena returplasten är outvecklade och ineffektiva; det går åt stora mängder med vatten som förorenas.

Det har visat sig vid utvärderingar som Axolot genomfört tillsammans med aktörer inom återvinningsindustrin att AxoPur® tekniken är unikt lämpad för att hantera tvättvatten från plaståtervinningsanläggningar. Inte bara det att utgående vatten renas från föroreningar, dessutom så minskar vattenförbrukningen samtidigt som problemen med mikrober och lukt minskar drastiskt vilket innebär att kvalitet, användbarhet och värde på den återvunna plasten ökar.

Intresset för AxoPur ökar nu snabbt inom återvinningsindustrin och marknadspotentialen är mycket stor givet att marknaden växer snabbt. Som en konsekvens av kombinationen av AxoPurs effektivitet och den stora marknadspotentialen så har Axolot nu beslutat att etablera plaståtervinning som ett nytt fokusområde. Initierade samarbeten med flera plaståtervinningsbolag förväntas fortskrida och utmynna i installation av ett antal AxoPur anläggningar framöver.