tumblr hit tracking tool
Aktuella inlägg
23 December | Löpen Om oss Kontakt
Sean Banan i nytt skal gör debut på musikalscenen
Per Berg 28 PR/Marknad, Dröse & Norberg / ROA AB
Tre schimpanser har rymt från djurpark
Mats Holmström 26 Journalist, Svenska Branschforum

Hälsa & sjukvård

Ökning av inhyrd vårdpersonal

Av Mats Holmström 2021-09-16
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har gjort en analys som visar att landstingens sammanlagda kostnader för inhyrd sjukvårdspersonal kommer att öka även i år. Detta trots målet att kostnaderna istället skulle minska. ”Arbetet med att minska behovet av inhyrd personal är både prioriterat och långsiktigt”, kommenterar Agneta Jöhnk (foto), chef för SKL:s avdelning för arbetsgivarpolitik.

Analysen är genomförd med stöd av landstingens beräkningar för det första halvåret 2013.

– Vi har inte vänt utvecklingen ännu, men landstingen tar frågan på största allvar och arbetar intensivt med att nå målet att bemanningsföretagen bara ska utnyttjas som en tillfällig lösning, fortsätter Agneta Jöhnk.

Landstingens samlade kostnader för inhyrd personal i år beräknas bli cirka 2,9 miljarder kronor. Därmed har kostnaderna ökat med 18 procent på två år, enligt analysen.

Under förra året var landstingens totala lönekostnader ungefär 122 miljarder kronor. Kostnaderna för bemanningsföretag motsvarar 2,2 procent av den summan. Den största andelen, ungefär 90 procent, gäller läkare, medan sjuksköterskor och annan personal står för sammanlagt 10 procent av sjukvårdens inhyrningskostnader. Knappt hälften av kostnaderna gäller primärvården.

Kompetensförsörjningen är en nyckelfråga för framtiden, anser Agneta Jöhnk:.

– Vi vill att sjukvårdspersonal i högre grad som söka anställning och stanna kvar hos landstingen, istället för i bemanningsföretagen. Därför driver vi bland annat på att utbildningen av specialistläkare ska samordnas och planeras bättre.

Enligt den ursprungliga strategin skulle kostnaderna för hyrpersonal halveras under 2014, jämfört med 2011.

– Det kommer av allt att döma inte att lyckas. Förändringarna tar tid. De kommer att märkas i framtiden, men vi har ännu inte vänt utvecklingen, konstaterar Agneta Jöhnk.