tumblr hit tracking tool
Aktuella inlägg
1 December | Löpen Om oss Kontakt
Nu kommer Blue Friday — ett hållbart alternativ
Sandra Lindström 30 CEO, Anolytech
Minskat sparande och försämrat välmående bland skåningar
Anna Björksten Kommunikation- och marknadschef, Sparbanken Syd
Swisha en skumtomte från Godisfabriken Aroma
Carina Norman 22 Marknadschef, Aroma Konfektyrfabrik

Utbildning

Nytt samarbete: ”Allemanspeppen” – För barn och ungas hälsa

Av Desirée Holmér 2022-09-19
Fler behöver upptäcka vår fantastiska natur och möjligheterna till fysisk aktivitet som naturen spontant erbjuder
RevolutionRace och Generation Pep startar ett samarbete. Målet är att förbättra barn och ungdomars hälsa.

Tillsammans kommer budskap om rörelse, bra mat och vistelse utomhus i naturen att spridas. Fokus för samarbetet kommer vara att instifta en årlig dag som hyllar den svenska unika Allemansrätten.

Vår tillgängliga och vackra natur spelar en viktig roll för folkhälsan

Genom devisen "Nature is our playground" som RevolutionRace jobbar efter och i samarbete med Generation Peps koncept "Allemanspeppen" vill vi uppmuntra fler till att hitta ut i naturen och där finna rörelseglädje. Forskning har visat att vistelse i naturen ökar människors förmåga till återhämtning och att hantera stress. Samtidigt som det också finns belägg för att fysisk aktivitet i naturen också har många positiva effekter på vår fysiska hälsa såsom vår motoriska förmåga, att vår muskelstyrka stärks och förbättrad benhälsa. Enligt Pep-rapporten 2022 är det endast 2 av 10 barn och unga som rör sig enligt rekommendationerna om 60 minuter per dag.

Carolina Klüft kommenterar

- Fler behöver upptäcka vår fantastiska natur och möjligheterna till fysisk aktivitet som naturen spontant erbjuder. Tack vare allemansrätten har alla rätt att vistas i naturen, så länge vi lämnar den orörd och i samma skick som när vi kom dit. Tillsammans med RevolutionRace vill vi inspirera fler att känna peppen för att spendera mer tid utomhus, säger Carolina Klüft, verksamhetschef på Generation Pep.

Initiativet som kommer drivas tillsammans kallas Allemansrättens Dag och syftet är att gemensamt med andra aktörer kraftsamla och årligen sprida kunskap om allemansrätten och få fler att hitta ut i naturen och uppleva de positiva fördelarna av friluftsliv. Ambitionen är att sätta ett bestämt datum varje år då alla kan skapa engagemang och lyfta frågan om allemansrätten. Under dagen kommer det kommuniceras och informeras om allemansrätten, med ett tydligt budskap om att gå ut och upptäcka naturen i närmiljön och att nyttja den på rätt sätt. Den första Allemansrättens Dag kommer firas den 20 september 2022.

- Allemansrätten är en världsunik tillgång som vi i Sverige har. Vår tillgängliga och vackra natur spelar en viktig roll för folkhälsan men vi behöver arbeta tillsammans för att få fler unga att upptäcka det fantastiska med att röra på sig ute i naturen, säger Paul Fischbein, Tf VD RevolutionRace.
 

Mer information om samarbetsinitiativet finns att läsa här: https://generationpep.se/sv/press-kontakt/pressmeddelanden/allemansrattens-dag-20-september-hur-firar-du/