tumblr hit tracking tool
Aktuella inlägg
23 November | Löpen Om oss Kontakt
Nu kommer Blue Friday — ett hållbart alternativ
Sandra Lindström 30 CEO, Anolytech
Minskat sparande och försämrat välmående bland skåningar
Anna Björksten Kommunikation- och marknadschef, Sparbanken Syd
Swisha en skumtomte från Godisfabriken Aroma
Carina Norman 22 Marknadschef, Aroma Konfektyrfabrik

Ekonomi

Nytt brandskydd för fasad & takfot typgodkänt

Av Peter Ekström 2023-02-15
WFS net® by flameguard - Brandskydd EI 45 för takfot och fasad, med Svenskt Typgodkännande.
Enkelt montage, bäst prestanda & ekonomi. Det är Flameguards produkt INCA WFS net® för luftspalter 25-45mm som typgodkänts.

INCA WFS net® by flameguard är ett nytt och säkert brandtätningssystem för luftspalter i fasad och takfot, applikationer där luftrörelser behövs i utgångsläget, men där man omedelbart önskar en helt tät konstruktion (EI) i händelse av brand.

Innovativa och säkra lösningar som har till uppgift att begränsa, eller förhindra, att brand kan spridas inne i byggnaden

Brandprovad och klassificerad enligt senaste standarder
Systemet är brandtestat och klassificerat med brandklass EI 45 enligt senaste standarder (EN 1366-4:2021 och EN 13501-2:2016) och har ett Svenskt Typgodkännande - TG 1818.

Klicka här för att ladda ner typgodkännade och montageanvisningar för INCA WFS net® by flameguard.

Bäst byggekonomi
INCA WFS net® by flameguard är den brandskyddslösning med EI 45 som ger absolut bäst byggekonomi.

Funktion och prestanda
Systemet är framtaget för användning i luftspalter mellan 25-45 mm bakom fasadbeklädnaden, i höjd med syllen, i nivå med bjälklaget, samt i den ventilerade takfoten.

Brandskyddet är enkelt att montera och består av ett högpresterande brandsvällande metallnät i kombination med ett insektsnät av aluminium. Systemet säkerställer luftspaltens nödvändiga ventilation och insektsnätets funktion är främst att skapa en skyddszon mot nedfallande smuts och annat material ovan det brandsvällande metallnätet.

INCA WFS net® by flameguard verkar med maximal funktion utan risk för brandspridning ovanför den brandgräns som skapas. I händelse av en brand fastnar sticklågor, gnistor och värme i det brandsvällande nätet. Vid 150°C börjar materialet expandera (50 gånger sin egen tjocklek) och förseglar snabbt nätets öppningar och förhindrar att omfattande brandspridning kan ske.

Miljöbedömd och godkänd
INCA WFS net® by flameguard är miljöbedömd av:

  • SundaHus
  • Byggvarubedömningen
  • BASTA
  • Svanen Husproduktportal - godkänd att användas i Svanenmärkta byggprojekt


Flameguard - Specialister på byggnadstekniskt brandskydd
Vi har valt att specialisera oss på brandskyddslösningar som man bygger in i byggnadens konstruktion. Innovativa och säkra lösningar som har till uppgift att begränsa, eller förhindra, att brand kan spridas inne i byggnaden, eller vidare till andra byggnader. Lösningar vars syfte är att rädda både egendom och människoliv.

Men byggnadstekniskt brandskydd kan vara komplicerat. Det finns inte alltid färdiga, konkreta lösningar att tillgå, eller så är de befintliga lösningarna kostsamma eller krångliga att montera. Dessa svåra brandtekniska knutar vill vi på Flameguard lösa. Det är vår drivkraft. Vår affärsidé är att skapa innovativa brandskydd för dagens medvetna byggföretag – och att utveckla hållbara lösningar för nästa generation.