tumblr hit tracking tool
Aktuella inlägg
18 December | Löpen Om oss Kontakt
Forenede Care förvärvar A&O Ansvar och Omsorg
Roy Sundvall 30 Marknad- och kommunikationschef, Forenade Care
Årets återbrukade julgran
Maya Iwdal 28 Grundare, VD, DREEM arkitekter
Altech lanserar radiatorer med integrerat koppel
Lisa Brattmyhr 28 Chef marknadskommunikation, Altech

Ekonomi

Mindre bolag lockar större investerare

Av Stefan Sonnerstedt 2022-03-22
Möts genom plattformen Connect Sverige. Entreprenörer och investerare tillsammans, möjliggör en fantastisk utveckling.

Vi läser ofta om de stora bolagen som gör fantastiska tillväxtresor i globala miljöer med miljardvärderingar som följd. Men alla börjar vi någonstans, och för många kan de första entreprenörsstegen vara de som definierar hur resan blir. Connect Sverige är plattformen där många entreprenörer och investerare möts för första gången, och vi ser en fantastisk utveckling för bolag över hela Sverige

Små bolag med stora visioner lockar investerare

Under de senaste tre åren har Connects nätverk av entreprenörer, partners och investerare årligen lagt ner tiotusentals ideella timmar på att stötta och vara ett bollplank åt bolag som är i början av sin tillväxtresa. Mellan 2018–2020 jobbade Connect Sverige med över 350 bolag som enligt data från Bolagsverket hittills lyckats attrahera investeringar på över 1 miljard kronor.

Den första investeraren är en av de viktigaste för bolagets utveckling

Investeringarna varierade mellan 1–50 miljoner kronor, med en snittinvestering på drygt 2,8 miljoner kronor. Och utvecklingen stannar inte här. 2021 har hittills börjat starkt med flera rekordinvesteringar och övertecknade kapitalrundor under våren.

- Vi som är aktiva över hela den östra regionen där Stockholm, Mälardalen och Gotland ingår ser att det finns ett otroligt aktivt arbete med startup-bolag med förutsättningar för att skala upp även utanför de större städerna. Det finns många spännande bolag i Linköping, Västerås och Örebro för att nämna några. Och investerarna blir också allt fler. Många investerare som kommer till oss kanske är förstagångsinvesterare och de behöver också utbildning och ett bollplank för att bli framgångsrika som investerare. För att ett bolag ska kunna växa krävs en verkligt genomarbetad synkning mellan bolagets och investerarens mål och ambitioner, säger Stefan Sonnerstedt, vd Connect Region Öst.

Den första investeraren är en av de viktigaste för bolagets utveckling. Inte bara för kapitalet utan för den kompetens, det nätverk och de erfarenheter investeraren kan ge till entreprenören. Dessa faktorer är avgörande för framtida utveckling.

Rätt kapital till rätt bolag skapar rätt förutsättningar

Vi ser också att bolag som Connect arbetat med i genomsnitt ökat sin omsättning med 200 % och att antalet arbetstillfällen ökat med över 260 % över tre år. Under många år har tillgången till kapital varit en bromskloss för många bolag i tidiga faser. Det är det inte på samma sätt längre. Kapitalet finns över hela landet. Den stora utmaningen är att matcha bolagets ambitioner och vision med investerarens dito. Här ser vi en stor efterfrågan på att hitta rätt verktyg och plattformar för detta. Rätt kapital måste gå till rätt bolag, annars riskerar bolagsbygget lätt gå om intet när förutsättningarna för en gemensam bild av framtiden saknas.

- Inte alla bolag som startas överlever, vissa avvecklas snabbt. Men det finns ett stort värde även i det. För många entreprenörer fungerar startup-sejourerna som fantastiska skolor där man lär sig att ta en idé till en hållbar affär. Misslyckandena kan vara en förutsättning för att entreprenören ska vässa och vidareutveckla sina idéer, sin kunskap och sin tro på sig själv. Ett misslyckat bolagsbygge kan vara den bäst lärdomen en entreprenör kan få, avslutar Stefan Sonnerstedt.

Bredden skapar spetsen

Sveriges välstånd hänger på företagens tillväxt. För att vi som land ska vara konkurrenskraftiga i framtiden krävs innovationshöjd och fler nya skalbara bolag. Startup-Sverige lägger grunden för detta, och med rätt kapital och kompetens ges möjligheterna till att bygga framtidens starka bolag. Utväxlingen man kan få på att engagera sig i bolag i tidiga faser är enorm och den privata investeringsviljan är en förutsättning för ett levande svenskt näringsliv.