tumblr hit tracking tool
Recommended
18 December | Headline About Contact

Hälsa & sjukvård

Malmö stad effektiviserar vården

By Anders Tunold-Hanssen 2022-11-28
Vård och omsorg utgör en stor del av verksamheten
Vård och omsorg är en av kärnverksamheterna för Malmö stad och utgör nästan en tredjedel av kommunens verksamhet. Nu har man tecknat avtal med Tieto om ett nytt system till verksamheten, Procapita och Lifecare, för att underlätta och effektivisera dokumentation, information, kommunikation och planering för cirka 6 000 berörda medarbetare.

De nya IT-stödet gör det möjligt för olika vårdgivare att utbyta information, exempelvis mellan Malmö stads nämnder, Region Skåne och privata vårdgivare. Systemet kommer att utgöra navet för stora delar av verksamheten och också vara ingången till vård- och omsorgsarbetet i Malmö stad för samtliga brukare. Systemet ökar också möjligheten för medarbetarna att arbeta mobilt.

Bättre stöd i det dagliga arbetet

Implementering av systemet har just påbörjats i form av genomgång av processer, planering av utbildningsinsatser med mera, berättar Per Lövgren, controller och ansvarig för projektet hos Malmö stad, och som ser stora vinster i det nya verksamhetssystemet:

Ja, det kommer att bli ett bättre stöd till personalen i det dagliga arbetet, dvs. bättre tillgång till att få uppdaterad information samt även till att lägga in information i systemet. Ett exempel på situationer som effektiviseras med hjälp av det nya IT-stödet är integreringen mellan verksamhetssystem, dvs. vad som ska göras, och schemaläggnings/planeringssystem. Detta gjordes manuellt tidigare, konstaterar han.

Systemet inkluderar hantering av information, dokumentation, kommunikation, resursfördelning, återrapportering, schemaläggning, boendeadministration och arkivering. Avtalet innehåller också en option på system för individ och familjeomsorgen (IFO) och möjlighet till avrop av ytterligare funktionalitet för att stödja kommunens medarbetare inom omsorgen.

Efterlängtad förändring

Per Lövgren ser positivt på implementeringen och de berörda medarbetarna uppfattas som förväntansfulla inför förändringen.

Ja, min uppfattning är att man är positiv och det har funnits en önskan under en lång tid om ett nytt system. Det finns stora förväntningar om möjligheten att kunna mer mobilt och inte vara bunden till en lokal. Nu får vi hoppas att vi uppfyller de förväntningar som finns. Det känns också bra att vi nu har ett avtal med en leverantör som tar ett stort ansvar för omvärldsbevakning och kontinuerlig utveckling av systemet, berättar Per Lövgren.

Roland Granlund, ansvarig för Welfare Nordic på Tieto, gläds över förtroendet från Malmö stad och är även han förväntansfull:

Vi ser fram emot att utveckla Malmö stads verksamheter inom vård och omsorg med framåtlyftande och effektiva IT-lösningar, kommenterar han.