tumblr hit tracking tool
Recommended
12 May | Headline About Contact
Talkpool Year-End Report January - December 2022
Erik Strömstedt 40 CEO, Talkpool
Merus Power receives 20-million-euro order
Jonna Kannosto 19 Director, Marketing & Communications, Merus Power
Nanophotonics "shrinks the light"
Lars Thylen 17 Professor, Institution biochemistry, school of biotechnology

Ekonomi

Konsumenterna prioriterar Från Sverige-märkt – fortsatt ökning

By Ulrika Ekström 2023-05-12
Färska siffror från NielsenIQ visar att försäljningen av Från Sverige-märkta produkter under kvartal ett 2023 utvecklas i samma goda takt som under helåret 2022.
Försäljningen av Sverige-märkta produkter ökar trots de stigande kostnaderna. Färska siffror från NielsenIQ* visar att försäljningen under kvartal ett 2023 utvecklas i samma goda takt som under helåret 2022.

Den positiva utvecklingen visar att intresset för Från Sverige-märkta produkter håller i sig både på kort och lång sikt. Cirka 220 företag använder idag den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige och cirka 12 000 produkter är godkända för märkningen.

Vi är oerhört glada för den positiva utvecklingen som vi hoppas håller i sig

— Det är viktiga signaler till svensk primärproduktion, livsmedelsindustri och dagligvaruhandel och försäljningsökningen hade inte varit möjlig utan det gemensamma engagemang för svenska livsmedel som finns i hela branschen, säger Ulrika Ekström vd Svenskmärkning.

Försäljningsutveckling Q1 2023

*Källa: NielsenIQ Scantrack, värdeandel Från Sverige-märkta varor, Q1 2023 jämfört med Q1 2022.

Under det första kvartalet 2023 ökade försäljningsvärdet av Från Sverige-märkta produkter med 18,1% jämfört med samma period förra året. Motsvarande siffra för ej Från Sverige-märkta produkter är 9,3%. Andelen Från Sverige-märkta produkter är nu 22,6% vilket är en ökning från förra året.

Försäljningsvolymerna går generellt sett ned i handeln. Volymminskningen av ej Från Sverige-märkta produkter låg på 7,8% under första kvartalet. Volymminskningen av Från Sverige-märkta varor var lägre och låg på 3% under samma period.

Försäljningsutveckling helår

*Källa: NielsenIQ Scantrack, vecka 13 2022 – vecka 12 2023, DVH, värdeförsäljning i kategorier som har Från Sverige-märkta produkter.

○ Siffrorna visar att försäljningsvärdet av Från Sverige-märkta produkter växer 16,2% jämfört med 8,2% för ej Från Sverige-märkta produkter under samma period. Totalt har marknaden ökat 9,9%.
○ Försäljningsvärdet ökar till största del av prishöjningarna inom branschen — men nya Från Sverige-märkta produkter har bidragit med 550 miljoner kronor till ökningen av försäljningsvärdet.
○ Andelen Från Sverige-märkta produkter är på helåret 22,6% av totalen på 133 miljarder i de kategorier där det finns Från Sverige-märkta produkter, vilket värdemässigt är cirka en tredjedel av butikernas totala försäljning.
○ Försäljningsvolymerna gick generellt sett ner i handeln även på helåret. Volymminskningen låg i stort sett uteslutande på ej Från Sverige-märkta produkter.

Stark utveckling för Från Sverige-märkt

Den positiva utvecklingen i försäljningsvärde och det mindre volymtappet visar att konsumenten fortsätter välja Från Sverige-märkta produkter trots det senaste årets många kostnadsökningar.

— Vi är oerhört glada för den positiva utvecklingen som vi hoppas håller i sig. Tillsammans i branschen, med Från Sverige-märkningen, ska vi fortsätta göra det enkelt att välja svenskt – det är viktigare än någonsin, säger Ulrika Ekström vd Svenskmärkning.

Om NielsenIQ rapportering

○ Mätningen sker endast i de kategorier där det finns Från Sverige-märkta produkter, vilket innebär cirka en tredjedel av butikernas totala försäljning.
○ Följande aktörer deltar i statistiken; ICA (samtliga profiler), Coop (alla format), Axfood (Hemköp, Willys och Tempo), Bergendahls (City Gross) och Mathem.
○ Lidls försäljning ingår i siffrorna för ”Total marknad” medan Lidls försäljning av produkter som är Från Sverige-märkta inte ingår.
○ Då NielsenIQ inte kan mäta lösplock eller butikspackat, som exempelvis butikspackat kött, ingår de inte i siffrorna som redovisas. Det samma gäller blommor och växter.