tumblr hit tracking tool
Aktuella inlägg
23 December | Löpen Om oss Kontakt
Sean Banan i nytt skal gör debut på musikalscenen
Per Berg 28 PR/Marknad, Dröse & Norberg / ROA AB
Tre schimpanser har rymt från djurpark
Mats Holmström 26 Journalist, Svenska Branschforum

Hälsa & sjukvård

IT-lösning ovärderligt stöd i HIV-vården

Av Thomas Ehrengren 2022-08-18
InfCare HIV ger information och stöd till HIV-infekterade. Programmet visar enkelt och pedagogiskt hur sjukdomen utvecklar sig och vilka behandlingar som tidigare satts in.

Alla landets HIV-patienter har stöd av applikationen InfCare HIV. Centralt i applikationen finns en graf och varje gång labbet har analyserat patientens blodprov överförs informationen elektroniskt in i applikationen inom några timmar. På så sätt är det lätt att se hur infektionen utvecklar sig.

– Applikationen används vid vartenda patientmöte. Doktorn och patienten går tillsammans igenom graferna och framför allt tittar man på virusmängden och immunförsvaret mätt som CD4-halterna i blodet.

Dessa ska vara så höga som möjligt medan virusnivån bör vara så låg att den inte ens är avläsbar, berättar Thomas Ehrengren, marknadschef på Health Solutions AB, det företag som utvecklat applikationen i samarbete med infektionskliniken på Karolinska.

När man använder InfCare HIV utgår man alltid från just den här grafen. All information ska finnas högst två klick bort. Sidan visar labbvärdena och i form av liggande staplar syns det vilka behandlingar som patienten tidigare provat. Även livskvalitetsparametrar finns med exempelvis om en patient mått dåligt av biverkningar. Eftersom HIV-patienter kan utveckla resistens mot läkemedlen och få biverkningar är det viktigt att lätt komma åt behandlingshistoriken. Det har alltså betydelse att patienten provat ett visst läkemedel även om det var tio år sedan.

 – Behandlingen av HIV är väldigt komplex och det är väldigt mycket information som läkaren behöver ha tillgång till för att kunna avgöra vilken behandling som är den bästa, säger Thomas Ehrengren. Att få en överblick genom att läsa i en vanlig journal är näst intill omöjligt.

 – Tidigare kunde journalen för en HIV-patient fylla två, tre pärmar. Det var oerhört svåröverskådligt, berättar Anders Sönnerborg, professor och ansvarig på Karolinska för utvecklingen av InfCare HIV.

Det är viktigt att läkaren har tillgång till rätt information om patientens virusmängd och immunförsvar eftersom fel behandling bland annat kan orsaka resistens eller allvarliga biverkningar. Med InfCare HIV har precisionen ökat. Applikationen har också bidragit till att man vid ett par tillfällen upptäckt att laboratorierna systematiskt gett fel provsvar på ett större antal patienter, något som annars hade kunnat leda till felbehandling.

Förutom att applikationen ger läkaren ovärderlig hjälp har det också en stor pedagogisk betydelse. InfCare HIV visualiserar sjukdomsförloppet och möjliggör på så sätt för patienten att få en förståelse för infektionens utveckling över tid. Den ger ett kvitto på att viruset är under kontroll och ökar motivationen hos patienten att följa ordinationen från läkaren.

All information i applikationen finns också tillgänglig i avidentifierad form för forskningen. Dessutom används det frekvent i undervisningen. InfCare har funnits sedan 2003 och Sverige är det enda land där det används nationellt. Applikationen finns dock på enskilda kliniker i bland annat Danmark, Belgien, Finland, Island, Grönland, Tanzania och Zimbabwe. Health Solutions har utvecklat liknande program för omkring 16 andra diagnoser, bland annat bröstcancer, hepatit och prostatacancer.

InfCare HIV utvecklas hela tiden och sedan något år tillbaka samlar man även information om patientens livskvalitet. Före läkarbesöket får patienten svara på ett antal frågor som bland annat handlar om hur han eller hon mår, fysiskt och psykiskt, hur sexuallivet fungerar och om medicinen ger biverkningar, med mera.

 – På så sätt blir det lättare för läkaren att snabbt identifiera de problem som kan påverka välbefinnandet och göra något åt dem, säger Anders Sönnerborg.