tumblr hit tracking tool
Aktuella inlägg
18 December | Löpen Om oss Kontakt
Forenede Care förvärvar A&O Ansvar och Omsorg
Roy Sundvall 30 Marknad- och kommunikationschef, Forenade Care
Årets återbrukade julgran
Maya Iwdal 28 Grundare, VD, DREEM arkitekter
Altech lanserar radiatorer med integrerat koppel
Lisa Brattmyhr 28 Chef marknadskommunikation, Altech

Forskning

Inre styrka ökar livskvaliteten

Av Alf Linberg 2022-08-18
Studien genomfördes på äldre kvinnor, en grupp i samhället som är särskilt utsatt för sjukdom och funktionsnedsättning.
Äldre kvinnor särskilt sårbar samhällsgrupp. Det finns ett samband mellan svag så kallad inre styrka och psykisk ohälsa. Det konstateras i en ny avhandling vid Umeå universitet, där inre styrka har studerats som en individuell resurs som möjliggör för personer att uppleva hälsa och livskvalitet trots sjukdom och andra svårigheter i livet.

Studien visar att inre styrka, trots att det kan betraktas som ett abstrakt och svårmätbart fenomen, kan identifieras och mätas. I sin avhandling beskriver Erika Boman, som är doktorand vid Institutionen för omvårdnad, hur inre styrka kan komma till uttryck i äldre kvinnors berättelser.

Psyket centralt för hälsan

Vidare, med hjälp av skattningar av äldre kvinnors inre styrka, konstateras också att psykisk ohälsa är den faktor som visar starkast samband med försvagad inre styrka.

Jag hoppas också att denna avhandling kommer ligga till grund för vidare forskning kring inre styrka som fenomen.

Studien genomfördes på äldre kvinnor (65 år och äldre), en grupp i samhället som är särskilt utsatt för sjukdom och funktionsnedsättning. Äldre kvinnor som grupp är också i större utsträckning påverkade av minskade psykosociala och ekonomiska resurser jämfört med de äldre männen.

Möjligheter i resultatet

– Ur omvårdnadssynpunkt är det viktigt att studera hälsoresurser som kan bidra till livskvalitet trots utmaningar i åldrandet, säger Erika Boman.

– Resultaten kan vara till stöd för vårdpersonal för att identifiera och tillvarata patienters inre styrka. Jag hoppas också att denna avhandling kommer ligga till grund för vidare forskning kring inre styrka som fenomen. 

Resultaten bygger på fokusgruppintervjuer med totalt 29 kvinnor och en enkätundersökning, i vilken totalt 1 555 kvinnor deltog.