tumblr hit tracking tool
Aktuella inlägg
25 July | Löpen Om oss Kontakt
Vellinges första vård- och omsorgsambassadörer inspirerar unga till yrket
Roy Sundvall 34 Marknad- och kommunikationschef, Forenade Care
Nytt samverkansinitiativ inom automation
Christina Axelsson 17 Kommunikatör, Högskolan väst

Forskning

Innovation mot infektion

Av Björgvin Hjörvarsson 2023-02-13
Peter Löwenhielm
Uppsala BIO:s öppna innovationsprogram BIO-X ger stöd åt tre forskningsprojekt. Målet är att minska antalet vårdrelaterade infektioner.

Detta välkomnades inte minst av SP och KTH, som i samarbete med docent Michael Malkoch utvecklar antibakteriella polymerer som ska motverka infektioner vid kirurgiska ingrepp i ett VINNOVA-program.

– Ja, det här kom verkligen lägligt och innebar att vi hade grunden till en konstellation klar när BIO-X utlyste VRI-satsningen som utvecklades till tre separata projekt. Övriga partners i BIO-X är Medibione, Mölnlycke Healthcare och Karolinska Universitetssjukhuset. Vi tog våra första spadtag i januari, så det här är väldigt färskt, konstaterar Peter Löwenhielm som är projektledare på SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

De tre finansierade innovationsprojekten inom VRI berör fokusområdena urinvägsinfektion, där nya metoder för att minska skador och smärta vid kateterisering utvärderas, infektioner i operationssår, där antibakteriella och kroppsnära polymerer utvecklas, samt blodförgiftning, ett projekt där en analysplattform för ultrasnabb diagnostik av sepsis tas fram.

Nya antibakteriella polymerer

Peter Löwenhielm, med gedigen bakgrund inom materialteknik med koppling till sårbehandling, är projektägare inom området Infektioner i operationssår och ser fram emot att utveckla projektet. De polymerer som tas fram ska motverka infektioner vid kirurgiska ingrepp och hindra etablering av bakterier så att sårläkningen gynnas. Det handlar om en ny klass av antibakteriella polymerer som har syntetiserats vid KTH i samarbete med Michael Malkoch. Målet är att en sådan polymer ska kunna appliceras i operationssåret, på sårytan, när operationen utförs. Detta för att förhindra kolonisation av bakterier i såret.

Bakgrunden är att ca 15-17 procent av alla vårdrelaterade infektioner utgörs av infektioner i operationssår. Varje år utförs mer än 170 miljoner kirurgiska ingrepp världen över, bara i länderna med välutvecklad sjukvård.

Det vi ser framför oss i framtiden är ett sekundärt skydd, dvs. ett komplement till exempelvis den antibiotika som idag ges patienter innan operation

Ett sekundärt skydd är målet

– Projektet godkändes av BIO-X vilket var mycket glädjande och vi känner att vi kommer att kunna utveckla området antibakteriella polymerer mycket, berättar Löwenhielm, som också ser långsiktiga mål med projektet:

– Absolut. En oerhört viktig del i ett senare skede är att kunna visa att de kommande resultaten av vår forskning är ekonomiskt hållbara och givetvis användbara inom vården. Det vi ser framför oss i framtiden är ett sekundärt skydd, dvs. ett komplement till exempelvis den antibiotika som idag ges patienter innan operation.

Fakta från Uppsala BIO: Cirka var tionde patient som vårdas på ett svenskt sjukhus idag lider av en VRI. Detta bedöms i genomsnitt förlänga vårdtiden med ungefär 4 dagar. Med en snittkostnad på 7 000 kronor per vårddygn blir den årliga kostnaden enbart för den förlängda vårdtiden cirka 3,9 miljarder kronor.