tumblr hit tracking tool
Aktuella inlägg
19 December | Löpen Om oss Kontakt
Welch Allyn presenterar ny EKG-skrivare
Mats Holmström 26 Journalist, Svenska Branschforum
Forenede Care förvärvar A&O Ansvar och Omsorg
Roy Sundvall 30 Marknad- och kommunikationschef, Forenade Care
Årets återbrukade julgran
Maya Iwdal 28 Grundare, VD, DREEM arkitekter

Ekonomi

Det skogsindustriella glappet

Av Johan Freijs 2022-09-13
Kredit- och betalkortet för gårdens utgifter har kreditgräns på 100 000 kr. Du får också tillgång till vår Internetbank, Hembanken och kan göra de flesta bankärenden via vår Mobilbank.
Skogsindustrin är mitt i en omvälvande period. Strukturell kris inom grafiskt papper samtidigt som sågverken är inne i en konjunkturell kris. Detta ger lägre virkespriser och sannolikt lägre efterfrågan på massaved även på längre sikt.

Skogsindustrin är mitt i en omvälvande period med strukturell kris inom grafiskt papper samtidigt som sågverken är inne i en konjunkturell kris. Detta ger lägre virkespriser och sannolikt lägre efterfrågan på massaved även på längre sikt.

 - I detta läge är det viktigt att som skogsägare vara fortsatt aktiv med både  avverkning och  skogsvård, säger Johan Freij, affärsområdeschef, skog och lantbruk på Danske Bank.

Skogsnäringen står inför en rad utmaningar. En sjunkande tidningsproduktion gör att efterfrågan på massaved minskar. Samtidigt har konjunkturnedgången och det låga byggandet medfört kris i sågverksbranschen.

Ett kombinerat transaktionskonto och sparkonto med bra ränta.


 - Efterfrågan på massaved har sjunkit med ca 1 – 2  miljoner m3/årston i Sverige, konstaterar Johan Freij. Vi talar nu om det skogsindustriella glappet där vi långsiktigt kan se en lägre efterfrågan av massaved lokalt i Sverige. På lite längre sikt är dock bilden en annan. Så snart konjunkturen vänder kommer antagligen byggandet igång igen och det pågår en intensiv forskning kring nya användningsområden för massaved. I framtiden kommer skogen troligen att komma till användning i allt från mediciner och parfymer till viskoskläder och fordonsbränsle. Men där är vi inte ännu och om skogsindustrin ska klara krisen krävs det att skogsägarna är aktiva och fortsätter avverka, menar Johan Freij.  

Över 70 procent av skogsägarens netto kommer från timmer och mellan skogsägarna och sågverken finns ett ömsesidigt beroende. Vi vill inte ha en situation som i Norge där en stor del av skogsindustrin är utslagen på grund av att man avverkat för lite.

En effekt av situationen är att skogsfastighetspriserna sjunker. Men nedgången är inte jämnt fördelad. Tidigare låg snittpriserna i varje region på ungefär samma nivå men nu har faktorer som läge och arrondering fått större betydelse. Samtidigt som det fortfarande betalas rekordpriser så kan du faktiskt för första gången på mycket länge göra riktigt vettiga markaffärer.

Var inte rädd för lite udda fastigheter som kan vara lite svårsålda, säger Johan Freij. Ska du köpa bör du i första hand ta hänsyn till markens bonitet och skogstillstånd, men tveka inte att ta hjälp.

Källa: LRF Konsult/ Danske Bank

 

Johan Freijs råd till alla skogsägare:
 - Röj dina ungskogar det är en extremt lönsam åtgärd.
 - Gallra i tid för att undvika stormskador. Välj i första hand klena bestånd. Fortsätt slutavverka trots att timmerpriset är lägre än för några år sedan. Historiskt sett är priserna ändå relativt bra. Men spara gärna dina finaste bestånd.
 - Köp inte grannfastigheten till vilket pris som helst. Ofta kan det vara bättre ekonomi i att investera i ökad skötsel av den egna fastigheten.

”Gårdsägarpaketet är precis vad folk frågat efter”
Enkelhet, trygghet och goda räntevillkor, det är vad skogsägarkunderna önskar sig mest av sin bank. Gårdsägarpaketet ger dessutom tillgång till marknadsinformation, rådgivning och värdefulla kontakter.

 - Gårdsägarpaketet förenklar ditt markägande, säger Johan Freij. För att ge skogsägarna de bästa förutsättningarna lanserar Danske Bank Gårdsägarpaketet, skapat utifrån skogsägarnas egna behov och önskemål. Banken har intervjuat sina skogsägarkunder. Resultatet var tydligt, man vill ha enkelhet kombinerat med tryggheten att villkoren är goda. Med Gårdsägarpaketet är det lätt att skilja de privata transaktionerna från gårdens. Paketet innehåller bland annat ett Gårdskonto med bankgirokoppling och ett Gårdskort för gårdens inköp. Räntan är god från första kronan, även på transaktionskontot. Danske Bank lägger också stort fokus på att ge råd och stöd till sina kunder. Varje kvartal kommer ett nyhetsbrev och medlemmarna får löpande inbjudningar till seminarier med kunniga experter och exkursioner till intressanta fastighetsägare. På Gårdsägarforum kan medlemmarna ställa frågor och få svar av erfarna och kända skogsägare.

 - Responsen från våra kunder har varit jättepositiv, berättar Johan Freij. Det här är precis vad man frågar efter. Gårdsägarpaketet kombinerar enkelheten med tillgång till stor kompetens och det är väldigt uppskattat.


Detta innehåller Gårdsägarpaketet:
Ett kombinerat transaktionskonto och sparkonto med bra ränta.

Kredit- och betalkortet för gårdens utgifter har kreditgräns på 100 000 kr. Du får också tillgång till vår Internetbank, Hembanken och kan göra de flesta bankärenden via vår Mobilbank.

På medlemssidan kan du ställa frågor till våra specialister och få information om viktiga datum, med mera.

Nyhetsbrevet Skog & Ekonomi ger dig aktuell marknadsinformation. Du får också förmånliga erbjudanden och rabatter på utvalda produkter och tjänster.

Danske-Bank-B_RGB_WB.png