tumblr hit tracking tool
Aktuella inlägg
2 March | Löpen Om oss Kontakt
ECOMB i stark tillväxt
Ulf Hagström 27 VD, ECOMB
Medvind för Syncro Group
Ebbe Damm 26 VD, Syncro Group

Digital & tech

Delårsrapport visar att Fantasma Games växer rekordsnabbt

Av Fredrik Johansson 2023-03-01
Fantasma Games slår rekord två månader under Q4 i spelbehållning och som kvartal i helhet, spelbehållningen uppgick till 113 miljoner kronor i kvartalet.
Fjärde kvartalet företagets bästa hittills. Positivt resultat och 153 procent högre omsättning.

Fjärde kvartalet 2022

Nettoomsättningen uppgick till 10,0 (3,9) miljoner kronor, motsvarande en ökning om 153 procent jämfört med Q4 2021

EBITDA uppgick till 2,9 (-1,4) miljoner kronor, vilket motsvarar en marginal om 23% (-22%)

Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,07 (-0,78) kronor

Helåret jan-dec 2022

Nettoomsättningen uppgick till 31,0 (7,8) miljoner kronor motsvarande en ökning om 299%

EBITDA uppgick till 5,5 (-4,7) miljoner kronor, vilket motsvarar en marginal om 14% (-33%)

Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,95 (-2,99) kronor, ingen utdelning kommer ske under 2022

Väsentliga händelser under kvartalet

Fantasma Games slår rekord två månader under Q4 i spelbehållning och som kvartal i helhet, spelbehållningen uppgick till 113 miljoner kronor i kvartalet (Gross Gaming Revenue)

Fantasma går live med flera ledande operatörer i Europa och USA, såsom Lottomatica, Goldbet, Novibet, Hardrock Casino och Resorts Casino

Väsentliga händelser efter kvartalet

Fantasma Games lanserar Goat Rush via distributören Light & Wonder i januari samt Fortune Llama via distributören Relax Gaming i februari

Fantasma går live med flera nya operatörer i början av året, däribland Ceasar Palace i USA i januari samt Bet365 under februari månad

Ett år med kontinuerligt stark tillväxt avslutas med ett kvartal med positivt resultat

Fjärde kvartalet blev vårt bästa kvartal hittills och bolaget visar för första gången ett positivt resultat. Fantasma Games isolerat (moderbolaget) hade ett resultat om 0,6 miljoner kronor och 0,2 miljoner kronor för gruppen, där koncernens resultat har påverkats av nedskrivningar av goodwill. Koncernens EBITDA-marginal uppgick under kvartalet till 23 procent, jämfört med -22 procent föregående period. Vår affärsmodell innebär att EBITDA-marginalen stärks när intäkterna ökar. Precis det har skett under perioden och är därmed en viktig förklaring till den positiva EBITDA-utvecklingen.

Vi har tillgång till fler operatörer och når fler spelare än någonsin tidigare

Nettoomsättningen ökade till 10,0 (3,9), vilket motsvarar en omsättningsökning på 153 procent. För helåret 2022 redovisar vi en nettoomsättning om 31,0 (7,8) miljoner kronor, vilket motsvarar en tillväxt om 299 procent jämfört med föregående år.

Bidragande faktorer bakom den starka tillväxten under kvartalet var att den totala spelomsättningen ökade till 1 708 (888) miljoner kronor, en ökning om 92 procent under kvartalet. Spelbehållning ökade till 113 (24) miljoner kronor vilket motsvarar en ökning om 362 procent.

Nya och reglerade marknader bakom tillväxten

En viktig aspekt av vår affärsmodell är att vi ska växa kostnadseffektivt genom att knyta till oss distributionspartners som i sin tur samarbetar med operatörer. Under fjärde kvartalet ökade räckvidden och vi gick live med nya operatörer på nya marknader, som exempelvis Lottomatica i Italien, Novibet i Grekland och Hardrock Casino i New Jersey. Den amerikanska marknaden – där vi bland annat samarbetar med distributören Light & Wonder (tidigare Scientific Games) – är nu vår största marknad, kopplat till spelbehållning, och stod för 18 procent av intäkterna under kvartalet.

Det är väldigt positivt att USA, som blev en ny marknad för oss under 2022, också blev vår största marknad under Q4, från att vi inte hade någon närvaro alls där under föregående period. Hittills har vi endast lanserat fyra spel i USA, vilket utgör en liten del av vår portfölj som idag omfattar 26 spel, och som kommer adderas av ytterligare 11 titlar som vi lanserar under 2023. Det visar vilken potential det finns för Fantasma Games att växa på nya marknader, tillsammans med befintliga marknader. Målsättningen är att släppa betydligt många fler spel i USA under 2023, än vad vi gjorde under 2022. Det gäller nya lanseringar samt lanseringar av vår befintliga spelportfölj. 

Den brittiska marknaden är vår näst största och stod för 17 procent av intäkterna under Q4 och växte med ca 800 procent i förhållande till spelbehållning, jämfört med Q4 2021. Under 2022 har vi arbetat intensivt med att öka andelen reglerade intäkter på den amerikanska och brittiska marknaden. Att det arbetet har gett önskat resultat är jag mycket tillfreds med.

Lanseringen av vinterspelet Wins of Winter, i november, blev mycket lyckad. Redan under de första 30 dagarna efter lanseringen blev spelet lönsamt och intäkterna blev högre än förväntat. Även lanseringen av Prometheus: Titan of fire i Europa gick mycket bra, framför allt i England. Spelet kommer även att lanseras i USA under Q1, vilket vi ser framemot.

God balans mellan long-tail och nya lanseringar

Under kvartalet uppnådde vi en fortsatt bra balans mellan intäkter från nya lanseringar och från long-tail (spelbehållning från spel äldre än 6 månader). Nya lanseringar stod för 69 MSEK (12 MSEK) och long-tail för 44 MSEK (12 MSEK) i spelbehållning. Det är ett tydligt kvitto på att den strategi och exekvering som vi antagit medför att våra spel får en lång livslängd. Dessutom ökar long-tail intäkterna genom att vi expanderar på nya marknader med nya och gamla spel.

Fler synergier skapas mellan Wiener Games och Fantasma Games

Vårt dotterbolag Wiener Games fortsatte att leverera goda resultat under 2022, i linje med 2021. Som tidigare kommunicerat kommer Wiener Games successivt öka sin spelproduktion tillsammans med Fantasma Games. Målsättningen är att vi ska lansera fyra spel, producerat av Wiener Games, under år 2023 som släpps under Fantasma Games varumärke.

Framtidsutsikter – effektiv produktion och nyetableringar skapar lönsamhet

Inför 2023 har vi stora förhoppningar om att vi ska fortsätta öka våra marknadsandelar på reglerade marknader runt om i världen, med primärt fokus på USA och Europa. Vi har även stora förhoppningar om att vi ska gå live med flera titlar på andra nya reglerade marknader, däribland i Sydafrika, Colombia samt nya provinser i Kanada.

Trots vår ökade marknadsnärvaro och utökade spelutbud kommer våra kostnader endast att öka i begränsad omfattning under 2023. Förklaringen är att vi är ett kostnadsmedvetet bolag med en kostnadseffektiv produktion.

Sammantaget finns allt på plats för att år 2023 ska bli ännu ett rekordår. Vi har tillgång till fler operatörer och når fler spelare än någonsin tidigare. Vi har utökat spelproduktionen från nio lanseringar 2022 till tolv år 2023 och vi har planerat fler spellanseringar. Dessutom kommer vår befintliga spelportfölj med över 20 spel att lanseras på nya marknader med nya operatörer och därmed nås tiotusentals nya spelare som kan låta sig underhållas av Fantasma Games spel!

Kvartalsrapport på Fantasma Games hemsida: https://www.fantasmagames.com/financial-reports/