tumblr hit tracking tool
Aktuella inlägg
23 December | Löpen Om oss Kontakt
Sean Banan i nytt skal gör debut på musikalscenen
Per Berg 28 PR/Marknad, Dröse & Norberg / ROA AB
Tre schimpanser har rymt från djurpark
Mats Holmström 26 Journalist, Svenska Branschforum

Hälsa & sjukvård

Coachning för idrottare med diabetes typ 1

Av Uhlin 2021-09-16
Lever man med diabetes krävs mycket strikt kontroll på alla värden, inte minst som idrottare
Att leva med diabetes och samtidigt satsa på uthållighetsidrott är en stor utmaning. Det har Diabetesföreningen i Karlstad tagit fasta på genom att bjuda in till träningsläger på Selma Spa i Sunne, i samarbete med medicinsk expertis och utvalda företag inom området.

Peter Adolfsson, överläkare vid enheten för diabetes och endokrinologi vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg är en av de experter som fått i uppdrag att genomföra lägren som för deltagarna innefattar 4 dagar träning under övervakning av teamet vid fyra tillfällen.

– Det stämmer. Första lägerperioden torsdag till söndag genomfördes i oktober 2012 och genomfördes löpande under 2013 och detta år fram till oktober. Vi hoppas givetvis på en fortsättning efter detta men vi får se hur det blir med finansieringen, berättar han och förklarar upplägget närmare:

– Håller man på med idrott och inte lever med diabetes blir resultaten givetvis bättre om man exempelvis håller en bra kost och lägger upp ett bra träningsprogram men kroppen anpassar sig också till stor del själv. Lever man däremot med diabetes krävs mycket strikt kontroll på exempelvis glukosvärden, intag av kolhydrater, typ av aktiviteter och ansträngningsnivå. Det är också extra viktigt att som idrottande diabetiker göra kontinuerliga ketonmätningar.

– Det vi gör är att vi genomför kontinuerlig glukosmätning på deltagarna var femte minut under lägren samt registrerar data på bland annat ansträngningsnivå. Under första aktivitetsdygnet synar vi deltagarnas eget upplägg och sedan får de prova vår modell, baserad på mätningarna, under lördag och söndag.

Under de fyra dagar ett träningsläger pågår förbättrar deltagarna sitt långsockervärde vilket ger jämnare värden i tre månader, varefter man mäter HbA1c-värdet på deltagarna, dvs. det genomsnittliga glukosvärdet. En checklista gås igenom med varje enskild individ.

Johan Jendle, bitr. professor och överläkare vid endokrin och diabetescentrum, Karlstad Centralsjukhus, är medicinskt ansvarig på lägren och utgör tillsammans med Peter Adolfsson och dietisten och forskarstuderande Stig Mattson expertisteamet. Han berättar att en rad företag har finansierat och att teamet av företagen får täckning för det basala som krävs för att genomföra de kontinuerliga analyserna och coachningen av deltagarna.

Det är extra viktigt för idrottare med diabetes att ha kontroll på ketonerna, då risken för att drabbas av ketonförgiftning är extra stor hos dessa

Något som tas upp separat med deltagarna under lägren är ketoner som är viktiga för alla diabetiker att ha kontroll på, men som Jendle tycker är en alltför ouppmärksammad faktor. Ketonerna mäts med speciella ketonmätare, samt numera också med kombinerade blodsocker/keton-mätare som enkelt uttryckt mäter fettförbränningen. 

– Vi har hittills haft fyra tillfällen med våra idrottsläger för diabetiker med totalt 63 deltagare. Av pumpanvändarna har ca 45 procent haft tillgång till en kombinerad blodsocker/keton-mätare, dock med stora olikheter beroende på var i landet man går på kontroller för sin diabetes. För pennbrukarna ligger motsvarande siffra på 5-10%, berättar Johan Jendle och fortsätter:

– Vi tycker att alla med insulinpump och alla som sysslar med tävlingsidrott eller motionsidrott på hög nivå bör ha en kombinerad blodsocker/blodketonmätare. Det är extra viktigt för idrottare med diabetes att ha kontroll på ketonerna, då risken för att drabbas av ketonförgiftning är extra stor hos dessa. De senaste rekommendationerna som betonar vikten av detta har inte riktigt fått fäste anser jag, vilket är allvarligt.

Johan Jendle berättar också att det är viktigt att de kombinerade mätarna tydligt visar skillnaden mellan glukosvärdet och ketonvärdet och konstaterar att den typen av mätare numera finns på marknaden.

– Ja, och nu finns också applikationer till mobiltelefoner som laddar ner både socker och keton. Dessa bör då ha ett NFC-stöd tycker jag. Dvs. att man enkelt kan överföra data från mätaren till appen. Det är bra att utvecklingen går framåt inom detta viktiga område, avslutar han.