tumblr hit tracking tool
Recommended
18 December | Headline About Contact

Kultur & nöje

Årets återbrukade julgran

By Maya Iwdal 2022-12-06
Återanvänt tegel till kontorets julgran. Julstämning i Göteborgs rederiers gamla kontorshus.

Ritat 1896 av arkitekten Ernst Krüger och uppfört som ett kontorshus för Göteborgs rederier, har Merkurhuset än i dag ett högt kulturhistoriskt värde och speglar Göteborgs tidigare roll som Sveriges port mot Väster. Ett minne från rederitiden är exempelvis biljettdiskarna som finns i lokalerna på första våningen, där Dreem i dag har sitt arkitektkontor.

Vår återbrukade julgran står precis innanför de tidigare biljettdiskarna

Under pågående renovering har en stor mängd tegel tagits ned och en liten del har använts till kontorets julgran. Att återbruka material både utvändigt och invändigt har blivit en naturlig del av vårt arbete där projektering med största möjliga miljöhänsyn och kretsloppstänkande är självklart. Vår återbrukade julgran står precis innanför de tidigare biljettdiskarna och hedrar husets mer än 100-åriga historia.