tumblr hit tracking tool
Aktuella inlägg
20 April | Löpen Om oss Kontakt
Konkurrensverket granskar Karolinska-affären
Mats Holmström 526 Journalist, Svenska Branschforum
Laser allt vanligare inom medicinsk utbildning
Christian Franzetti 96 CEO, Arch of Scandinavia AB
MS-medicin får grönt ljus för användning under graviditet och amning
Magnus Strandberg 31 Field Product Manager Neurology, Merck AB

Nytt initiativ för storskalig energilagring

Av Otto Werrneskog 2018-11-29
Dagens elnät är inte anpassade efter de nya konsumtions- och produktionsmönster som en ökad andel grön el för med sig
Övergången till fossilfri el kommer att kräva såväl stora investeringar som nya innovationer och entreprenörskap. Det är i den miljön företaget Pumped Hydro Storage verkar, som i dagarna lät meddela ett större samarbete mellan två energibolag.

Ny teknik och nya lösningar blir därför ett allt viktigare inslag i förnyelsearbetet och allt fler söker efter den nya miljöteknik som krävs för omställningen till förnyelsebar energi, men energisystem är ofta stora, komplexa och inte minst kapitaltunga. Det är här Pumped Hydro Storage Sweden AB med sin kompetens från energisektorn kommer in i bilden.

Storskalig lagring av energi

Pumped Hydro Storage har gjort till sin målsättning att visa på att det går att optimera och öka den möjliga mängden energi i näten med ytterligare minst 10 procent. Företagets VD Otto Werneskog kommenterar satsningen:

- Med vår erfarenhet av miljardprojekt inom vindkraftsindustrin har vi insett att pusselbiten som saknas i energisektorn just nu är storskalig lagring av energi. Vi hade en idé kring hur detta skulle kunna lösas genom så kallade pumpkraftverk och ny teknik. Nedlagda gruvor är exempel på hur vattenkraft kan lagras, utvecklas och projekteras utan större inverkan på miljön.

Optimering med hjälp av AI

Men företaget vill även optimera den befintliga vattenkraften, något som man idag lyckats med genom en egenutvecklad AI-plattform. Dagens elnät är inte anpassade efter de nya konsumtions- och produktionsmönster som en ökad andel grön el för med sig. Genom att med IT-system automatiskt analysera en mängd olika datavariabler går det att styra så att mängden grön el alltid är så hög som möjligt i elnäten. 

För närvarande jobbar vi med att samla in och utvärdera data från ledande kraftproducenter. Målet är att inom kort kunna licensiera ut vårt system till aktörer

Nyckelfärdiga pumpkraftverk

Pumped Hydro Storages långsiktiga mål är att bli en ledande leverantör av nyckelfärdiga pumpkraftverk. Men precis som alla stora energiprojekt tar sådan tid. Att i egen regi projektera och färdigställa en vattenkraftanläggning med en effekt på mer än 20 MW tar 4-5 år och kräver stora investeringar.

Fokus i närtid ligger därför på att verifiera och vidare utveckla vår AI-plattform i samverkan med svenska aktörer. För närvarande jobbar vi med att samla in och utvärdera data från en av Sveriges ledande kraftproducenter. Målet är att inom kort kunna licensiera ut till aktörer och därigenom kunna få ett stabilt kassaflöde.

Två nya samarbeten med energibolag

Företaget driver just nu projekt mot två energibolag. Målet är att visa på att det går att optimera, utan andra investeringar, öka den möjliga mängden energi i näten med ytterligare minst 10 procent. 

– För närvarande jobbar vi med att samla in och utvärdera data från ledande kraftproducenter. Målet är att inom kort kunna licensiera ut vårt system till aktörer och därigenom kunna få ett stabilt kassaflöde, säger Werneskog. Han tillägger att ämnet är hett och att det är stort intresse vid investerarmöten i samband med pågående aktieemission.  Bolaget har stora ambitioner och planerar redan att bli ett börsnoterat bolag i med en notering på First North Nasdaq inom 4 år med ett börsvärde om minst 500 miljoner kronor och finnas bland andra  svenska miljöteknik bolag såsom till exempel Minesto och Climeon.

SITE RUN BY NEWSEF.

Adress: Birger Jarlsgatan 18
Postnummer: 11156, Stockholm
E-postadress: info@newsef.com