tumblr hit tracking tool
Aktuella inlägg
19 April | Löpen Om oss Kontakt
Konkurrensverket granskar Karolinska-affären
Mats Holmström 526 Journalist, Svenska Branschforum
Laser allt vanligare inom medicinsk utbildning
Christian Franzetti 96 CEO, Arch of Scandinavia AB
MS-medicin får grönt ljus för användning under graviditet och amning
Magnus Strandberg 31 Field Product Manager Neurology, Merck AB

Läkemedel

Allergologen: ”90% av barnen felbehandlas”

Av Hans Lindeberg 2017-08-28
"Det finns snart ingen tid till att lära upp nästa generations allergologer. Landstingen måste tydligt signalera att alla har rätt till en jämlik allergibehandling", säger Caroline Nilsson, docent på Södersjukhuset.
Flera medier har under sommaren rapporterat att alltfler väljer att vaccinera sig. Men idag kan vi avslöja att så mycket som 90% av alla barn med svår pollenallergi inte får sina vaccinationsbehov tillgodosedda.

SVT rapporterade redan under försommaren att alltfler väljer att vaccinera sig och under sommaren har frågan diskuterats i flera landsting och på flera sjukhus, men i en granskning som vi genomfört, visar det sig att bristen på allergologer i Sverige gör att en allergivaccination enbart kommer en mycket liten del allergiker till gagn.

Vi har inte resurser för att ta emot alla patienter utan tvingas neka barn som annars skulle haft behov av allergivaccination.

Varierande tillgång på vaccination

Patienter med klåda och irriterande ögon eller näsa kan i många fall behandlas direkt på en vårdcentral, men patienter med svårare allergiska symtom behöver bedömas av en allergolog om allergivaccination skall diskuteras.

I riksgenomsnitt går så många som 90% av alla barn med en svår allergi mot luftburna allergen miste om möjligen att få allergivaccination. Istället ges antihistaminbehandling, nässpray och/eller ögondroppar, läkemedel som för många lindrar symptomen men inte gör något åt själva källan till den allergiska reaktionen.

Caroline Nilsson, docent på Södersjukhuset och ordförande för Svenska Föreningen För Allergologi, menar att detta är en praktik som riskerar onödigt lidande för patienten och stora kostnader för samhället:

”För många barn blir symptomen så svåra att de inte kan gå ut, de blir trötta och kan inte koncentrera sig i skolan. Om pollenperioden är så pass lång som februari till september kan det innebära otroligt stort lidande och stora kostnader för samhället”.

Foto: För många barn blir symptomen så svåra att de inte kan gå ut, de blir trötta och kan inte koncentrera sig i skolan.

Ökad efterfrågan på vaccination

Vaccinationsbehandling mot allergi går ut på att vänja kroppen vid den allergiframkallande substansen, som ges i injektionsform i liten dos under 3-4 år. Behandlingen har använts i mer än hundra år och kan i många fall leda till att patienten blir symptomfri eller får betydligt lindrigare symptom.

Men eftersom en allergolog måste närvara under vaccineringen och dessa enligt Caroline är ytterst få, blir  allergivaccination ett behandlingsalternativ som enligt henne kommer alltför få patienter till gagn:

”Vi är tvungna att ha långa väntelistor och köer. Vaccinationsprogrammet kan bara starta under hösten och vintern för pollen och vi har inte resurser för att ta emot alla patienter som skulle behöva allergivacciantion.”

Fler allergologer krävs

I Sverige arbetar enbart 70 yrkesverksamma vuxenallergologer varav nästan hälften är 62 år och äldre. Även efterträdarna är få eftersom landstingen under lång tid inte avsatt pengar till platser för ST-tjänstgöring inom allergi för vuxna, barn och ungdomar.

Sveriges allergologer är också ojämnt fördelade i landet, vissa delar av Sverige har ingen allergolog alls. Enbart 13 vuxenallergologer utbildas för närvarande i hela Sverige, något som Caroline menar kommer att få ödesdigra konsekvenser om inte en kursändring kommer till stånd:

”Det finns snart ingen tid till att lära upp nästa generations allergologer. Landstingen måste tydligt signalera att alla har rätt till en jämlik allergibehandling, oavsett i vilken region du bor. Vi har försökt belysa detta problem under många år nu, men snart är bristningsgränsen nådd.”

Om Sveriges kapacitet för allergivaccination kommer att öka står och faller med landstingens vilja att satsa på nyutbildning av allergologer. Bara med en stark yrkeskår kan vi stå rustade inför morgondagens efterfrågan på vaccinationsbehandling av barn och vuxna med svår allergi.

MS-medicin får grönt ljus för användning under graviditet och amning

Hälsa & sjukvårdTillåten användning vid graviditet och amning. Positivt utlåtande från europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté för humanläkemedel.... 2019-10-10 0

Foto: Multipel skleros, MS, är ett kroniskt inflammatoriskt tillstånd i centrala nervsystemet och den vanligaste icke- traumatiska orsaken till neurogiska funktionsnedsättningar hos unga vuxna.
Kent Andersson: "Får alla en god och jämlik cancervård?"

Hälsa & sjukvårdPrivat cancervårdsförsäkring vållar debatt. Alivias VD och medicinska direktör bemöter kritiken i Dagens Medicin.... 2019-06-26 0

Foto: Svensk cancervård får svidande kritik, bland annat från Cancerfonden, på grund av för lång väntan på vård.
SITE RUN BY NEWSEF.

Adress: Birger Jarlsgatan 18
Postnummer: 11156, Stockholm
E-postadress: info@newsef.com